ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.24

แก็สโซฮอลล์ 95 39.45

แก็สโซฮอลล์ 91 39.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.14

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.79

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 40.24

Hover Icon
จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2566 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยมีนายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

25 สิงหาคม 2566
2
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

12 สิงหาคม 2566
1
Hover Icon
เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดครปฐม (บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕) ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

12 สิงหาคม 2566
0
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 92 รูป กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 92 รูป กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

12 สิงหาคม 2566
1
Hover Icon
ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียน  โรงบรรจุก๊าซหุงต้มมีการบรรจุก๊าซไม่เต็มถังและ ใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐานมาเติมก๊าซ รวมทั้งมีข่าวปรากฏในโซเชียลว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดนครปฐมเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียน โรงบรรจุก๊าซหุงต้มมีการบรรจุก๊าซไม่เต็มถังและ ใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐานมาเติมก๊าซ รวมทั้งมีข่าวปรากฏในโซเชียลว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดนครปฐมเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร นั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมร่วมกับ พาณิชย์จังหวัด ,ชั่งตวงวัดเขต0-3 ,กอรมน.นฐและตร.ปนม.ภาค7 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซและสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า 1. ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 3แห่ง(ปตท. สยามแก๊สและเวิลด์แก๊ส)พบว่า ทั้งหมดมีการบรรจุน้ำแก๊ส ได้น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของการชั่งตวงวัด แต่มีโรงบรรจุ1แห่งที่ตรวจพบว่ามีการนำถังก๊าซเก่าที่หมดอายุการทดสอบหลายใบมาบรรจุให้ลูกค้า จึงนำผจก.ส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 2.สุ่มตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 3แห่ง(ปตท. Essoและ PT) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกสถานีบริการมีปริมาณน้ำมันเต็มลิตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการชั่งตวงวัดทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่ลงพื้นที่ได้ตกลงจะลงตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซทุกแห่งในจังหวัดนครปฐมและจะสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกันต่อไป

3 สิงหาคม 2566
2
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

28 กรกฎาคม 2566
1
Hover Icon
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี

28 กรกฎาคม 2566
0
Hover Icon
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม

28 กรกฎาคม 2566
0
Hover Icon
เข้ารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นำโดย นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ เข้ารวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมมหาสวัสดิ์ และ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาบัวมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี

20 กรกฎาคม 2566
1
Hover Icon
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะตรวจราชการรอบที่ 2 Monitoring and Evaluation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นำโดย นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับการ นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะตรวจราชการรอบที่ 2 Monitoring and Evaluation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ตรวจราชการ 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ เครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2. โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2566 ) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาบัวมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3. โครงการสถานีพลังงานชุมชน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2564 ณ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านสุขเกษม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 4. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณพ.ศ.2565-2566 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม

20 กรกฎาคม 2566
0
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ ตำรวจปราบปรามน้ำมันเถื่อน ภาค 7 (ศ.ปนม.7) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

21 กุมภาพันธ์ 2566
6
Hover Icon
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายเจษฎา ไชยสุทธิ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

20 พฤษภาคม 2565
16
Hover Icon
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บน้ำมันเตาจำนวน 2.4แสนลิตรจำนวน2ถังรวม480,000 ลิตร ก๊าซหุงต้ม 7,020 ลิตร สำหรับใช้ในกิจการโรงงาน

วันที่ 28 ก.พ.2565 เวลา14.00 น นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารของสถานประกอบการเป็นผู้รายงานข้อมูลและนำตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บน้ำมันเตาจำนวน 2.4แสนลิตรจำนวน2ถังรวม480,000 ลิตร ก๊าซหุงต้ม 7,020 ลิตร สำหรับใช้ในกิจการโรงงาน

28 กุมภาพันธ์ 2565
13
Hover Icon
ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ระบบควบคุมไอน้ำมันของรถขนส่งน้ำมัน ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ควบคุมการทดสอบและตรวจสอบ ระบบควบคุมไอน้ำมันของรถขนส่งน้ำมัน ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

14 กุมภาพันธ์ 2565
1
Hover Icon
กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565

กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เพิ่มเติมข้อมูลรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันหมุนเร็วบี 20 และประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่9) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับเปลีี่ยนสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7

14 กุมภาพันธ์ 2565
15
Hover Icon
ลงพื้นที่ ณ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทประภากรออยล์จำกัด เพื่อตรวจความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย สิ่งแวดล้อมภาค 5 ทรัพยากรจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองอ้อมใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทประภากรออยล์จำกัด เพื่อตรวจความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ พบว่ามีคราบน้ำมันไหลลงตามคลองบริเวณใกล้เคียง และมีรอยไหม้ดำบริเวณตึกอาคาร ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ในการเข้าเก็บคราบน้ำมัน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ และได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการโรยทรายบริเวณทางเข้า เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

30 พฤศจิกายน 2564
9
Hover Icon
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ของบริษัทประภากรออยล์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ของบริษัทประภากรออยล์ ตั้งอยู่ที่ตลาดธันยา ม.2 ถ.เพชรเกษยม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว และลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างเคียง จำนวน 3 คูหา โดยมีเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พื้นที่ข้างเคียง และดับเพลิงจากกรุงเทพ ระดมกำลังฉีดน้ำและโฟม สามารถควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณ 14.30 น. มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 1 ราย

29 พฤศจิกายน 2564
18
Hover Icon
นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงตรวจติดตามสถานที่เก็บน้ำมันที่ถูกไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

วันที่ 30 มิ.ย. 2564 นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงตรวจติดตามสถานที่เก็บน้ำมันที่ถูกไฟไหม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด พบว่ายังมีคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ปนอยู่ในทรายที่เอามาซับ จึงให้ผู้ประกอบการขนทรายออกไป เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก อาจทำให้ทรายและคราบน้ำมันไหลลงท่อระบายน้ำได้

1 กรกฎาคม 2564
10
Hover Icon
น้ำมัน?เชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติ?ควบคุม?น้ำ?มัน?เชื้อเพลิง? หมายถึง?น้ำ?มัน?ชนิด?ใด?บ้าง?

”น้ำมัน?เชื้อเพลิง” ตามพระราชบัญญัติ?ควบคุม?น้ำ?มัน?เชื้อเพลิง? หมายถึง?น้ำ?มัน?ชนิด?ใด?บ้าง? ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน

26 พฤษภาคม 2564
36
ดูทั้งหมด
Hover Icon
เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

??ประชาสัมพันธ์?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มิถุนายน 2565
5
Hover Icon
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

??ประชาสัมพันธ์ ?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7 มิถุนายน 2565
5
Hover Icon
การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

?? ประชาสัมพันธ์ ?? สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

7 มิถุนายน 2565
29
Hover Icon
แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และประชุมเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พลังงาน

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และประชุมเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พลังงาน ณ ห้องห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ จิวะสมหวัง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ในการแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และการจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ อปท. ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ห้วยพระ อบต.ทรงคนอง อบต.กำแพงแสน และ อบต.บางระกำ เพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

25 เมษายน 2565
5
Hover Icon
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (ก.บ.จ.นฐ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม โดย นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครปฐม (ก.บ.จ.นฐ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้นำโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เสนอในที่ประชุมเพื่อขอมติเห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมติในที่ประชุม (ก.บ.จ.นฐ) เห็นชอบให้ยื่นข้อเสนอโครงการทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

24 มีนาคม 2565
18
Hover Icon
ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน งบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสำรวจความพร้อมของกลุ่ม พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติ ในการขอรับการสนับสนุน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักปลอดภัย ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตากานต้า ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม

14 มีนาคม 2565
2
Hover Icon
ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน งบประมาณจากสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสำรวจความพร้อมของกลุ่ม พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไข คุณสมบัติ ในการขอรับการสนับสนุน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพระคุณแม่เกษตรเข้มแข็ง ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

15 มีนาคม 2565
0
Hover Icon
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องเย็น ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

8 มีนาคม 2565
10
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลสระพัฒนา

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ติดตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลสระพัฒนา

7 มีนาคม 2565
2
Hover Icon
???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25

???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขอรับสนับสนุน

8 กุมภาพันธ์ 2565
3
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน