กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565
งานกรมธุรกิจพลังงาน
14 กุมภาพันธ์ 2565
17
0
0

กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่8) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
เพิ่มเติมข้อมูลรุ่นรถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันหมุนเร็วบี 20 และประกาศ กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่9) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรับเปลีี่ยนสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
24 มีนาคม 2564
39
มอบเทคโนโลยี โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ ปี64

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 64 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

Hover Icon
28 เมษายน 2564
27
ติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ...

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (ทสจ.) พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ลงพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ ติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/839697

Hover Icon
28 เมษายน 2564
107
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้