???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
ข่าวสาร สำนักงานกองทุน
8 กุมภาพันธ์ 2565
6
0
0

???? ประกาศ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขอรับสนับสนุน ดังนี้

           ??แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 3,850 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานตามกฎหมาย 100 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานสับสนุนนโยบายฯ 250 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานศึกษา วิจัยฯ 240 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานสื่อสารฯ 150 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 150 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานส่งเสริมฯ ในโรงงานฯ 1,060 ล้านบาท

                ?? กลุ่มงานเศรษฐกิจฐานราก 1,900 ล้านบาท

           ?? แผนบริหารจัดการ ส.กทอ. วงเงิน 150 ล้านบาท

#สำนักงานพลังงานจังหวัด?นครปฐม?

#กระทรวงพลังงาน

#มีพลังงานมีความสุข

#การจัดสรรเงินกองทุนฯ_2565

#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
24 มีนาคม 2564
39
มอบเทคโนโลยี โครงการเพิ่มสมรรถนะฯ ปี64

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 64 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

Hover Icon
28 เมษายน 2564
27
ติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ...

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม (ทสจ.) พร้อมด้วย พลังงานจังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ลงพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ ติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำมันที่รั่วไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/839697

Hover Icon
28 เมษายน 2564
107
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้